Starost i spol pacijenata s poremećajima disanja u snu

Hrkači

SA

OHS

Ukupno/žene

12045/2833 (24)

19438/4304 (22)

755/247 (33)

Dob, godina

< 20

1057 (9)

1931 (10)

5 (1)

20-29

954 (8)

861 (4)

22 (3)

30-39

2262 (19)

2417 (12)

76 (10)

40-49

3171 (26)

4201 (22)

150 (20)

50-59

3038 (25)

5696 (29)

244 (32)

60-69

1254 (10)

3287 (17)

159 (21)

70-79

275 (2)

920 (5)

81 (11)

≥ 80

34 (0)

125 (1)

18 (2)


Raspodjela kontakata s primarnim i sekundarnim sektorom, korištenje javnog zdrav. osiguranja i prihoda, *p < 0.0001

 

Hrkači

Apneja u spavanju

Otežano disanje radi debljine

 

Pacijenti

 

N=12045

Standardni

 

N=48180

Pacijenti

 

N=19438

Standardni

 N=77752

Pacijenti

 

N=755

Standardni

 

 N=2588

Liječenje u ambulanti

56*

26

60*

25

63*

27

Liječenje u bolnici

26*

10

32*

10

53*

13

Lijekovi

83*

67

85*

67

95*

76

Javno zdravstv. osiguranje

97*

90

96*

89

98*

93

Ukupni transferirani prihodi

42*

38

49*

41

78*

60

Mirovina

11

10

15

16

25*

33

Ostali javni transferi

22

21

25

19

47*

21

Bolovanje (javno financirano)

15

10

15

10

14

10

Prihod od rada

72

70

61

63

39*

53


Postotak pacijenata s dijagnozama hrkanje, apneja u spavanju ili sindrom otežanog disanja radi debljine i standardnih subjekata

 koji su imali primanja od nezaposlenosti, socijalnih davanja i mirovina, *p<0,0001

 

Hrkači

Apneja u spavanju

Otežano disanje radi debljine

 

Pacijenti

 

N=12045

Standardni

 

N=48180

Pacijenti

 

N=19438

Standardni

 

N=77752

Pacijenti

 

N=755

Standardni

 

N=2588

Zaposleni on leave (za vrijeme dopusta, privremeno?) i studenti

71

71

60*

64

37*

55

Primaju transferirane prihode

14

14

18*

13

37*

14

Primaju pomoć između ranijeg umirovljenja
i pune mirovine

11

11

17

18

23

29

Ostali

4

5

5

5

2

2


Direktni i indirektni troškovi bolesti (u Eurima) i izvori tih podataka

 

Hrkači

Apneja u spavanju

OHS

Kategorija podataka

Izvori

Pacijenti

N = 59,223b

Standardni

N = 235,507

Pacijenti

N = 81,250

Standardni

N = 325,985

Pacijenti

N = 2,255

Standardni

N = 10,708

Direktni troškovi

Sustav nacionalnog zdravstvenog osiguranja

Dansko ministarstvo zdravstva

 

 

 

 

 

 

Primarni sektor

286*

142

347*

203

393*

221

Bolnički troškovi

990*

614

1714*

753

5036*

957

Troškovi pacijenata
koji samo dolaze na
liječenje u bolnicu

284*

 

 

142

 

 

334*

 

 

157

 

 

392*

 

 

181

 

 

 

Dansko minist. zdavstva

Lijekovi

Danska medicin. agencija

393*

246

589*

283

1072*

372

Ukupni direktni troškovi

 

1953*

1194

2983*

1396

6893*

1730

Prihod s tržišta rada

Koherentna socijalna statistika

27,638

27,584

22,061*

24,334

13,021*

19,177

Indirektni troškovi

-54

 

2273

 

6157

 

Zbroj direktnih i
indirekt. troškova

Netto godišnji troškovi

 

1899*

 

705

1194

5257*

 

3,860

1396

13,050*

 

11,320

1730

Socijalna plaćanja

Mirovine

Ostala javna plaćanja

Bolovanje (javno
financirano)

Koherentna socijalna statistika

4252*

1350

2342

538*

4105

1338

2347

379

5646*

1899*

3052*

640*

4767

2062

2235

365

9798*

2659*

6319*

814*

6535

3714

2456

365

                 

HRKAČI

 

APNEJA U SPAVANJU

 

OTEŽANO DISANJE RADI DEBLJINE