Održano: 16. ožujka 2011. u 17,00 sati

Mjesto održavanja:
Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad
Argentinska 5, Zagreb - Gajnice


Na početku tribine prisutne su pozdravili:

- Leo Prebanić, prof. voditelj kulturnih djelatnosti Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad,
- Branimir Marović, predsjednik udruge "Apneja" ispred organizatora tribine,
- Prof.dr.sc. Zoran Đogaš, dr.med. predsjednik Hrvatskog somnološko društvo pri HLZ.

 


Leo Prebanić, prof.
(voditelj kulturnih djelatnosti u
CZKIO Susedgrad)


Branimir Marović
(predsjednik udruge "Apneja")

Neven Ribarić, dipl.ing.
(organizator-udruga "Apneja")

Slijedila su predavanja:

- Dr.sc. Pavao Krmpotić, dr.med.
  Klinika za psihijatriju Vrapče
  Tema: Zdravo i poremećeno spavanje

- Mr.sc. Branko Sever, dr.med.
  KBC Zagreb - Klinika za plućne bolesti Jordanovac
  Tema: Poremećaj disanja u spavanju (PDS)

- Prof.dr.sc. Zoran Đogaš, dr.med.
  Medicinski fakultet u Splitu
  Tema: Utjecaj poremećaja spavanja na sigurnost u prometu

- Katarina Pisk , bacc.med.techn.
  Klinika za psihijatriju Vrapče
  Tema: Metode dijagnostike i tretiranja poremećaja spavanja

- Andreja Šajnić, ms.
  KBC Zagreb - Klinika za plućne bolesti Jordanovac
  Tema: Prikaz bolničke obrade pacijenata s poremećajem disanja u spavanju

- Nada Krmpotić , bacc.med.techn.
  Klinika za psihijatriju Vrapče
  Tema: Zadaci i uloga medicinske sestre u primjeni i provođenju CPAP terapije


Dr.sc. Pavao Krmpotić, dr.med.
(predavač)


Mr.sc. Branko Sever, dr.med.
(predavač)

Prof.dr.sc. Zoran Đogaš, dr.med.
(predavač)


Katarina Pisk, bacc.med.techn.
(predavačica)


Andreja Šajnić, ms.
(moderatorica i predavačica)


Nada Krmpotić, bacc.med.techn.
(predavačica)Slušatelji tribine


Slušatelji tribine


foto: Glasnik Turopolja i Leo Seifried