UDRUGA APNEJA

Samobor ,Trg A. Mihanovića br.4

mob: 
e-mail:

091/ 3365 179
udruga.apneja@gmail.com
 
ŽIRO-RAČUN: IBAN:HR3923400091110382389

RADIO I TV EMISIJE:
SNIMKA EMISIJE
NA NIT.TV-u
emisija "Ura od zdravlja"
Zdravlje br.1
EMISIJA: 3.5.2011.
EMISIJA: 3.4.2012.
EMISIJA: 21.3.2017.
NOVOSTI:
Zdravlje br.1
EMISIJA: 21.3.2017.

ODRŽANA TRIBINA U LEPOGLAVI !
27.6.2012. U 17,00 SATI
DOM KULTURE - LEPOGLAVA
TEMA: RIJETKE BOLESTI - POREMEĆAJ DISANJA U SPAVANJU, METABOLIČKI POREMEĆAJI I MIKROSKOPSKA ANALIZA ŽIVE KAPI KRVI
DR. ĐOGAŠ - DOKTOR ZA SPAVANJE
UDRUGA APNEJA U
VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
ODRŽANA TRIBINA U ZAGREBU
Zdravo spavanje - Spavanje kao osnova zdravog života
19.3.2012

Povodom međunarodnog dana spavanja
INTERVJU S DR. ĐOGAŠOM
ČLANCI:
Posljedica apneja u snu
CPAP - Weinman

Urednik web stranice: Neven Ribarić